Social

‘Scurt manual de educatie sentimentala’

rubrica-sentimentala-almanah-femeia

Mă gîndeam să prefaţez acest dialog al nostru despre dragoste vorbind despre un anume, despre un alt fel de dragoste. Cea în care nu cerem, nu pretindem, nu reprosăm, nu plingem si nu ne clamăm cu voce tare deziluziile — desi, asa e, n-avem încotro, in iubire mai si cerem, ne si văicărim, mai si suferim, dintr-un sentiment pe care-I credem, cu sinceritate, adresat celuilalt. Dar care — să stăm o clipă strîmb si să judecăm drept nu e cumva adesea un dulce simtămint de auto-iubire? Cam asa se intampla, să nu ne mintim, dar nu despre această nevoie de…
Read more

„Viata Traita la Milimetru”

„Zile si nopti Ca şi cum viaţa ar avea numai acele momente unice, solemne, ale inaugurărilor, ale festivităţilor, ale premierelor, ca şi cum existenţa Ior s-ar consuma numai pentru astfel de clipe —tulburătoare, memorabile, e adevărat, aşteptate uneori ani de zile — dar dincolo de care există atîţia ani, atîtea zile şi nopţi de nelinişte, zile şi nopţi obişnuite, adică zile şi nopţi de muncă şi de nesomn şi de neastîmpăr; pentru că e nevoie de toate astea pentru ca un Iucru nou să prindă viaţă; aici nu există program funcţionăresc, viaţa lor nu se poate măsura cu măsurile obişnuite,…
Read more

„Jocul si dezvoltarea armonioasa a copilului”

jocuri-copii-2

„Jocul dezvoltă cunoştinţele copilului, perfecţionează şi îmbogăţeşte vorbirea, vocabularul şi lărgeşte sfera intereselor. In joc copilul învaţă foarte multe dintre tehnicile de a intra în relaţie cu semenii de virsta lui, de a lua cunoştinţă cu diferite feluri de manifestare a personalităţii altora, de a se raporta în mod diferenţiat şi de a-şi nuanţa conduita în funcţie de diversitatea caracterială şi temperamentală a micilor parteneri. Jocul constituie, aşadar, un minunat prilej de dezvoltare a relaţiilor sociale ale copilului, de dezvoltare a sociabilităţil sale. Dacă am lua drept criteriu de clasificare scopurile pe care şi le propun jocurile gindite de cei…
Read more

„Profesiile Viitorului. Viitorul profesiilor” (1)

Profesiile Viitorului (1)

„Cristina C. are şapte ani şi jumătate ; s-a născut in 1980. Anul trecut, unul dintre unchii ei, aflat în vizită, a fost solicitat de fetiţă să se joace „de-a dictarea”. „Hai !” — a zis unchiul — şi, văzînd pe masă a dictat : „Ion Creangă stă pe creangă”. Drept care, Cristina a scris, după cum bănuiţi, creangă stă pe creangă.” Unchiul i-a explicat că al doilea „creangă”, fiind nume de lucru, se scrie aşa cum l-a scris ea, pe cînd primul, fiind nume de om… Cristina : „Dar cînd stătea pe creangă nu era om, era copil…”. Altă…
Read more

„Profesiile Viitorului. Viitorul Profesiilor” (2)

Profesiile Viitorului (2)

Anul 2030, nu 2330 – totusi… Să ne aducem aminte de Cristina C. şi de ceilalti 398 903 de născuti în ’80. Citi dintre ei vor exercita o profesie de străpungere, citi de dezvoltare, citi de sustinere ? Greu, dacă nu imposibil de spus. O certitudine se impune însă : doar o infimă minoritate vor lucra în Cosmos sau pe fundul Mării Negre; doar o infimă minoritate va lucra la un ipotetic institut de cercetare a conexiunii directe creier-calculator ; ceva mai multi vor fi profesori universitari, şi mai multi vor lucra în institute de cercetare-proiectare-productie. Problema pregătirii profesionale —…
Read more