Tag Archive: Santiere

„Canalul Dunare – Marea Neagra, o constructie pe masura unui timp maret”

canalul-dunare-marea-neagra

„Din iniţiativa secretarului general al partidului, tovaraşul Nicolae Ceauşescu, Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1973 hotăraşte realizarea „Complexului hidroenergetic şi de transport Dunare Marea Neagra”, prin reluarea lucrărttor de execuţie a Canalului Dunare Marea Neagra. Infaptuirea acestui grandios proiect – se apreciază in hotărire – „reprezintă o necesitate a dezvoltării activităţii economice a ţării şi reflectă, totodată, potenţialul actual al industriei, capacitatea creatoare a naţiunii. Comitetul Central isi exprimă convingerea că stă in puterea muncitorilor, tehnicienilor, specialistilor, a intregulul nostru popor să infaptulasca acest măreţ obiectiv al edificăril socialismului şi comunisrnului ln Romania”. In Programul partidului şi in Raportul…
Read more

„Viata Traita la Milimetru”

„Zile si nopti Ca şi cum viaţa ar avea numai acele momente unice, solemne, ale inaugurărilor, ale festivităţilor, ale premierelor, ca şi cum existenţa Ior s-ar consuma numai pentru astfel de clipe —tulburătoare, memorabile, e adevărat, aşteptate uneori ani de zile — dar dincolo de care există atîţia ani, atîtea zile şi nopţi de nelinişte, zile şi nopţi obişnuite, adică zile şi nopţi de muncă şi de nesomn şi de neastîmpăr; pentru că e nevoie de toate astea pentru ca un Iucru nou să prindă viaţă; aici nu există program funcţionăresc, viaţa lor nu se poate măsura cu măsurile obişnuite,…
Read more