Peugeot 205

‘Este cunoscut că în a doua jumătate a secolului nostru turismul a căpătat o atît de largă şi impetuoasă dezvoltare, pe plan local, naţional şi internaţional, — mai ales în Europa şi America de Nord -, incit a devenit de la dorinţă necesitate pentru sute de milioane de persoane. Dacă în anul 1950 s-au înregistrat în circulaţia turistică pe glob circa 100.000.000 persoane din care 25.000.000 în turismul internaţional, in anul 1982 numărul turiştilor a ajuns la aproape 3.000.000.000 din care 280.000.000 in turismul internaţional. Pentru anul 2000 se prevede o circulaţie turistică reprezentind mai mult de jumătate din populaţia globului, la acea dată, dacă condiţiile de pace şi înţelegere între popoare precum şi de dezvoltare economico-socială vor favoriza aceasta.

Pentru satisfacerea motivaţiilor turistice de odihnă şi sănătate, de cunoaştere şi agrement s-au dezvoltat anumite zone şi s-au investit uriaşe sume în ridicarea la nivelul modern a bazei materiale necesare : căi şi mijloace de transport ; locuri de cazare şi de alimentaţie publică ; baze de tratament şi de agrement ; obiective culturale.

BMW M1 E26

 

Dar turismul inseamnă deplasare iar in condiţlile actuale la distanţe mari, răminind de domeniul trecutului drumeţia pentru cea mai mare parte din turişti. Pentru realizarea deplasărilor, pe lîngă trenurile şi navele fluviale şi maritime, circulaţia turistică a înregistrat creşteri spectaculoase cu mijloacele auto aeriene. In ultimul deceniu deplasarea cu automobilul personal, pe distanţe din interiorul ţării sau chiar continentale a luat mare amploare, de fapt ca şi creşterea spectaculoasă a producţiei de astfel de mijloace. Dacă în anul 1969 erau în lume circa 165 de milioane de autoturisme, în anul 1978 numărul lor a ajuns la circa 320 de milioane iar către anul 2000 numărul lor se va dubla. Cel mai mare număr de automobile sint in America de Nord şi Europa unde, împreună cu Japonia, s-a dezvoltat şi o puternică industrie de acest fel. In ultimul timp Japonia chiar a reuşit să intreacă S.U.A. în producţia de automobile şi să concureze mari firme producătoare din Europa şi America de Nord.

Cu toată criza petrolieră ce s-a declanşat din anul 1973 folosirea in turism a mijloacelor automobilistice a rămas pe primul loc, cu procent foarte ridicat faţă de alte mijloace de transport. Iată că dintr-o statistică rezulta următoarea pondere in circulaţia turistică :

  • automobilul: 78,9%
  • autocarul: 4,1%
  • trenul: 1,9%
  • avionul: 12,7%
  • alte mijloace: 2,4%

 

Ford Probe III, Opel TECH-1, Volkswagen-auto 200, Uni-car-auto 2000, General Motors AERO-X, Audi-auto-2000

Alianţa Internaţională de Turism, care cuprinde cluburi naţionale din 140 de ţări, concluzionează pe baza acestor date că turismul automobilistic este şi va rămîne prioritar în circulaţia naţională şi internaţională, Această organizaţie automobilistică arată printr-o altă statistică Si circulaţia totală auto în străinătate, care se ridică la circa 81 la sută.

Pentru unele transporturi în grup, in turismul de masă, în ţară şi străinătate, pe distanţe nu prea mari, se folosesc autocarele, multe din ele dotate cu aer condiţionat, radio şi chiar televizor.

Circulaţia auto a dus la apariţia rulotelor, la înmulţirea staţiilor de benzină şi staţiilor service. Dar aceasta a făcut ca să se intreprindă vaste acţiuni de modernizarea şoselelor şi de construirea unor importante autostrăzi. Lungimea autostrăzilor a ajuns de exemplu in Republica Federală Germania la peste 7000 de kilometri, în Italia la circa 6000 de kilometri, în Franţa la circa 4000 de kilometri, în Marea Britanie la circa 2500 de kilometri. Autostrada transeuropeană nord-sud, ce va avea ramificaţie şi prin România, va favoriza mult circulaţia turistică automobilistică internaţională precum si în ţara noastră.

 

Audi 100

O serie de fenomene ca aglomerarea marilor artere de circulaţie, scumpirea carburanţilor, efectul poluant al mijloacelor auto cu carburanţii lichizi actuali, numărul mare accidentelor în perioada vacanţelor a dus la emiterea unor păreri că în viitor circulaţia turistică automobilisticâ va cunoaşte o incetinire a ritmului. Inlocuirea benzinei cu alt carburant şi apariţia automobilului electric, mai buna asigurare a circulaţiei şi o mai temeinică. educaţie rutieră vor contribui la menţinerea ritmului circulaţiei turistice auto pe planul mondial, prevăd anumiţi speciaiişti.

In România, circulaţia turistică auto a luat în ultimii ani o amploare deosebita, mai ales prin folosirea autoturismului românesc ,,Dacia”. Ieşirile cu automobilul personal şi cu autocarele, la sfîrşit de săptămînă pe distanţe mai scurte sau în perioada vacanţelor în ţară şi străinătate, a intrat în practica a sute de mii de turişti români de toate virstele. Modernizarea şoselelor şi construirea primului tronson de autostradă, Bucureşti—Piteşti, au contribuit şi acestea atît la dezvoltarea circulaţlei turistice auto naţionale cît şi internaţionale în România. Pentru informarea turistică auto şi mai ales pentru acordarea unor facilităţi şi servicii s-au constituit asociaţii naţionale şi internaţionale ale automobiliştilor. In România flinţează Automobil Clubul Român, care are peste 400,000 de membri ce beneficiază de servicii pentru călătorii in ţară şi străinătate. In acelasi timp în cadrul ACR functionează Touring Cub Român, pentru asigurarea de servicii turiştilor străini ce vin în România.

 

Bernard Eeckhout

Cite un zambet printre vehicule

Ce se mai intimplă prin lumea atat de schimbatoare a autovehiculelor ? Firma Peugeot a prezentat, in  cadrul salonului automobilului de la Geneva, un nou model – 205. Acest automobil va fl produs in patru variante cu puteri intre 45 şi 80 cp. (A) In timp ce la Paris un juriu international a desemnat in cadrul Salonului automobilistic, ca maşină a anului automobilul „Audi 100″. El detine o serie de caracteristici remarcabile: Maximum de securitate, confort, incorporează o serie de inovatii tehnice, iar în ceea ce priveşte pretul el se prezintă a fi competitiv. (B) Nu acelaşi lucru se poate spune despre acest automobil (C) prezentat de Joe Childs, directorul general al Companiei de automobite OHARA, din Beverly Hills, California. In cadrul unui program publicitar el face o sugestie cumpărătorilor pentru a-l oferi drept cadou. Acest Mercedes Benz, roşu, de 320 CP, costă ,,rezonabila” sumă de 75 000 de dolari. Firma Suzuki Motor Co, mult mai practică propune acest nou model de autociclu, LT-120, cu care se poate circula si pe terenurile accidentate. (D) In timp ce firma Nissan Motor C’os lansează pe piată un model March, constrult din fibre de aluminiu. El detine la această oră, recordul mondial la consumul de carburant un litru de benzină la 21 de km. (E) Bernard Eeckhout insă, este mai putin preocupat de concurenta si preturile ce minează piata automobilelor. De profesie mecanic, la Soissons (Franta), el a pus la punct un simulator de inăltimi pentru terenurile plate. Mai in glumă mai in serios, el a modificat structura unei biciclete normale, iar principala proprietate a creatiel sale constă in urcările coboririle permanente pe verticală, care, susţine autorul, creează in functie de dorinţă, şi senzaţia de „rău de inăltime”. (F)’

[Articol transcris din Almanah BTT 1984. Autor: S.Streja]